พิมพ์แพด
  PT EXPRESS กระบอกน้ำ Skype E-mail Google+ Blogger Linked in Twitter Facebook YouTube
Previous
Next


Contact us
ภาษาไทย


P&T PAD PRINTING
No. 1 Soi Ekachai 44, Ekachai Road, Bangbon Bangbon BKK. Thailand 10150

Tel. 662 415-6299
Fax. 662 415-6300


E-mail. ptprinting@pandtpadprinting.com
http://www.facebook.com/PtPadPrinting
https://twitter.com/PTPadPrinting
http://th.linkedin.com/in/pandtpadprinting
http://ptprinting.blogspot.com
Skpye. Pandtpadprinting

(You can speak with us through Skype! You can register on
www.skype.com)


Do write us here.

* Information is required. (Please fill in the actual data)

* Name:
* E-mail:
* Tel:
* Subject:
* Send to:
ptprinting@pandtpadprinting.com
* Message:


พิมพ์แพด, พิมพ์สกรีน, พิมพ์สกรีนพลาสติก, รับพิมพ์งาน, พิมพ์งาน, non toxic
 
พิมพ์แพด, พิมพ์สกรีน, พิมพ์สกรีนพลาสติก, รับพิมพ์งาน, พิมพ์งาน, non toxic
 
พิมพ์แพด, พิมพ์สกรีน, พิมพ์สกรีนพลาสติก, รับพิมพ์งาน, พิมพ์งาน, non toxic
 
พิมพ์แพด, พิมพ์สกรีน, พิมพ์สกรีนพลาสติก, รับพิมพ์งาน, พิมพ์งาน, non toxic
 
พิมพ์แพด, พิมพ์สกรีน, พิมพ์สกรีนพลาสติก, รับพิมพ์งาน, พิมพ์งาน, non toxic
 


P&T PAD PRINTING
Tel. 662 415-6299 Fax. 662 415-6300 E-mail. ptprinting@pandtpadprinting.com Skpye. Pandtpadprinting

No. 1 Soi Ekachai 44, Ekachai Road, Bangbon Bangbon BKK. Thailand 10150
© 2012 All Rights Reserved. PandTpadprinting.com Web Design by: รับทำเว็บ